Zoek samenwerkingsverbanden/Verbonden partij

From Dashboard samenwerking Venlo

Zoek samenwerkingsverbandenVerbonden partijen

Zoek samenwerkingsverbanden op een van onderstaande zoekcriteria:


Alle samenwerkingsverbanden die als partij financieel en/of bestuurlijk verbonden zijn.
Bestuurlijk belang

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

Financieel belang
“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Gevonden verbonden partijen


Gemeenschappelijke regelingen

Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk orgaan
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Bedrijfsvoeringsorganisatie
Categorie: Centrumgemeenteconstructie
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk orgaan
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam

Vennootschappen en coöperaties

Categorie: Naamloze Vennootschap
Categorie: Besloten Vennootschap
Categorie: Besloten Vennootschap
Categorie: Besloten Vennootschap
Categorie: Besloten Vennootschap
Categorie: Besloten Vennootschap
Categorie: Naamloze Vennootschap
Categorie: Naamloze Vennootschap
Categorie: Besloten Vennootschap
Categorie: Besloten Vennootschap
Categorie: Besloten Vennootschap

Stichtingen en verenigingen

Er zijn geen passende resultaten gevonden voor deze zoekactie.

Subsidie-gerelateerde samenwerkingspartijen

Categorie: Samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat
Categorie: Samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat
Categorie: Samenwerking via subsidierelatie met afdwingbaar resultaat
Categorie: Samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat


Overige samenwerkingspartijen

Categorie: 
Categorie: opdrachtverlening