Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO) - F. Proces

From Dashboard samenwerking Venlo

Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)
F. Proces

Procesbalk

College

tweede kwartaal van 2023
De agenda en bijbehorende documenten voor elk PHO worden ter kennisname aan het College aangeboden. Het PHO vindt zes keer per jaar plaats.
Overige relevante ontwikkelingen

Het betreft een informele bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Er worden geen bestuurlijke bevoegdheden overgedragen. Indien college- en/of raadsbesluitvorming noodzakelijk is dan wordt dit in alle acht colleges/gemeenteraden gebracht. De meeste gemeenten behandelen de stukken voor de bestuurscommissie vooraf in het college van B&W.