GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - G. Bibliotheek

From Dashboard samenwerking Venlo
< GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Revision as of 17:52, 19 July 2023 by Gerrit Lenssen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
G. Bibliotheek

Relevante documenten
Bestuursverslag 2015 ( downloaden)
Klanttevredenheidsonderzoek 2016 ( downloaden)
Jaarverslag 2016 ( downloaden)
Bestuursverslag 2016 ( downloaden)
Bestuursverslag 2017 ( downloaden)
Klanttevredenheidsonderzoek 2017 ( downloaden)
Jaarverslag 2017 ( downloaden)
Kadernota 2018 ( downloaden)
Begroting BSGW 2018 ( downloaden)
Jaarrekening 2018 ( downloaden)
Jaarverslag 2018 ( downloaden)
Kadernota 2019 ([ downloaden])
Begroting BsGW 2019 ( downloaden)
Jaarrekening 2019 ( downloaden)
Jaarverslag 2019 ( downloaden)
Kadernota 2020 ( downloaden)
Zienswijzen deelnemers begroting 2020 ( downloaden)
Begroting 2020 ( downloaden)
Kadernota 2021 ( downloaden)
Aanbiedingsbrief begroting 2021 en MJR 2021-2025 ( downloaden)
Zienswijzen deelnemers begroting 2021 ( downloaden)
Begroting 2021 BsGW en ontwerp MJB 2021 - 2025 ( downloaden)
Kadernota BsGW 2022 ( downloaden)
Aanbiedingsbrief jaarrekening 2020 ( downloaden)
Jaarrekening 2020 BsGW ( downloaden)
Jaarverslag BsGW 2020 in een oogopslag ( downloaden)
Accountantsverslag jaarrekening 2020 ( downloaden)
Aanbiedingsbrief begroting 2022 ( downloaden)
Begroting 2022 MJB 2022-2026 ( downloaden)
Zienswijzen deelnemers BsGW begroting 2022 ( downloaden)
Reactie zienswijze Venlo ( downloaden)
Kadernota Begroting BsGW 2023 MJR 2023-2027 (2022-07-20 140140) ( downloaden)
Aanbiedingsbrief deelnemers jaarrekening 2021 (2022-07-20 140323) ( downloaden)
Jaarrekening 2021 (2022-07-20 140423) ( downloaden)
Accountantsverslag BsGW jaarrekening 2021 (2022-07-20 141703) ( downloaden)
Controleverklaring jaarrekening 2021 (2022-07-20 141811) ( downloaden)
Jaarverslag BsGW 2021 in een oogopslag (2022-07-20 140535) ( downloaden)
Aanbiedingsbrief Begroting 2023 en MJR 2023-2027 (2022-07-20 140641) ( downloaden)
Begroting 2023 BsGW en MJB 2023 - 2027 (2022-07-20 140741) ( downloaden)
Besluit algemeen bestuur begroting en MJR 2023-2027 (2022-07-20 140835) ( downloaden)
ZienswijzenBsGW Begroting 2023 (2022-07-20 140919) ( downloaden)
Brief BsGW reactie zienswijze B2023 en MJR 2023-2027 (2022-07-20 141012) ( downloaden)
Kadernota Begroting 2024 MJR 2025-2027 (2023-07-19 174104) ( downloaden)
Kadernota, bijlagen Begroting BsGW 2024 MJR 2025-2027 (2023-07-19 174203) ( downloaden)
Jaarrekening BsGW 2022 Aanbiedingsbrief (2023-07-19 174323) ( downloaden)
Jaarrekening BsGW 2022 (2023-07-19 174348) ( downloaden)
Jaarverslag BsGW 2022 algemeen bestuur besluit (2023-07-19 174432) ( downloaden)
Jaarverslag BsGW 2022 in 1 oogopslag (2023-07-19 174459) ( downloaden)
Jaarekening BsGW 2022 controleverklaring accountant (2023-07-19 174527) ( downloaden)
Jaarekening 2022 BsGW Accountantsverslag getekend (2023-07-19 174556) ( downloaden)
Begroting 2024 en MJR 2025-2027 BsGW Aanbiedingsbrief (2023-07-19 174615) ( downloaden)
Begroting 2024 en MJR 2025-2027 besluit algemeen bestuur (2023-07-19 174649) ( downloaden)
Begroting BsGW 2024 en MJB 2025 - 2027 (2023-07-19 174706) ( downloaden)
Begroting BsGW, bijlagen 2024 en MJB 2025 - 2027 (2023-07-19 174722) ( downloaden)
Begroting reactie BsGW inzake zienswijze B2024 en MJR 2025-2027 (2023-07-19 175231) ( downloaden)