GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - F. Proces

From Dashboard samenwerking Venlo

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
F. Proces

Procesbalk

Raad

24 mei 2023
Indienen zienswijze begroting. Uiterlijk 8 weken na het aanbieden van de begroting kan een deelnemer een zienswijze indienen. In de praktijk is dit praktisch niet te realiseren. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van eind mei. Latere aanlevering is in de praktijk geen probleem omdat de algemeen bestuursvergadering meestal medio/eind juni staat geagendeerd.
14 apr 2023
Ontvangst concept jaarrekening 2022 BsGW. Rechtstreeks verzonden aan gemeenteraad. Op raadsagenda onder ingekomen stukken

College

eerste kwartaal van 2023
Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
tweede kwartaal van 2023
Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
derde kwartaal van 2023
Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
vierde kwartaal van 2023
Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
Overige relevante ontwikkelingen

Ontwikkeling van de proceskosten en uitvoeringskosten inzake toename bezwaar WOZ- waarden. Harmonisatietraject belastingsoorten en processen. Aanpassing WGR m.i.v. 2024.