GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) - F. Proces

From Dashboard samenwerking Venlo

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
F. Proces

Procesbalk

Raad

tweede kwartaal van 2024
Besluitvorming over de jaarverantwoording 2023 en de begroting 2025 is eind juni 2024 in de gemeenteraad. (De cijfers worden gepubliceerd nadat ze door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn vastgesteld.)
Overige relevante ontwikkelingen

Per 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wetswijziging brengt met zich dat alle gemeenschappelijke regelingen en onderliggende verordeningen moeten worden aangepast, er nieuwe procedures moeten worden ingericht en er besloten moet worden over de instelling van raadsadviescommissies.