Nieuwsberichten

From Dashboard samenwerking Venlo

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 van Stichting Akkoord! PO is openbaar. https://akkoord-po.nl/over-ons/algemeen.

begroting Regio Venlo 2019

Op 11 december 2018 heeft het Burgemeestersoverleg van de Regio Venlo de begroting Regio Venlo 2019 vastgesteld.

Dashboard samenwerking online

Eind 2016 heeft uw raad de Venlose Samenwerkingswijzer vastgesteld. De (digitaal beschikbare) ‘samenwerkingswijzer Venlo’ bevat niet alleen een nieuw beleidskader voor sturing en control van samenwerkingspartners, maar ook een openbaar toegankelijk dashboard met informatie over onze samenwerkingsverbanden. In de afgelopen periode is het digitale dashboard samenwerking gevuld met (openbare) informatie over onze samenwerkingspartners. Vanaf nu kunt u via https://venlo.samenwerkingswijzer.nl doorklikken naar het ‘dashboard samenwerking’.
  • 26 jun 2017

Digitale Samenwerkingswijzer gemeente Venlo online!

Gemeente Venlo heeft behoefte aan een goed afwegingskader voor besluitvorming over het instellen of de deelname aan samenwerkingsverbanden - inclusief verbonden partijen. Tevens wil de gemeente inspelen op de aanbevelingen uit de rapportage ‘Floriade in perspectief’ (2012) van de Commissie Hendrikx. Het aanvankelijke idee was om de 'nota Sturing en control van maatschappelijke partners’ te actualiseren.

De ervaring leert dat de meeste nota’s Verbonden partijen in de bureaulade verdwijnen en weinig doorwerking hebben voor de praktijk van het dagelijks handelen. Met een digitale samenwerkingswijzer zet gemeente Venlo in op een een moderne vorm waarin verschillende functies samen gaan, namelijk:

  • sturen en controleren van samenwerking;
  • organiseren van samenwerking en toewerken naar een gemeenschappelijke werkwijze;
  • bieden van inspiratie en een leeromgeving.

De digitale samenwerkingswijzer is gericht op de raad, het college en de ambtelijke organisatie, maar ook op het samenspel tussen raad en college/ ambtelijke organisaties, het samenspel tussen gemeentebestuur en maatschappelijke partners/ verbonden partijen, maar ook de professionele ondersteuning om dit alles mogelijk te maken.

Bezoek de digitale samenwerkingswijzer: https://venlo.samenwerkingswijzer.nl
  • 13 dec 2016