Digitale Samenwerkingswijzer gemeente Venlo online!

From Dashboard samenwerking Venlo

Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.

Gemeente Venlo heeft behoefte aan een goed afwegingskader voor besluitvorming over het instellen of de deelname aan samenwerkingsverbanden - inclusief verbonden partijen. Tevens wil de gemeente inspelen op de aanbevelingen uit de rapportage ‘Floriade in perspectief’ (2012) van de Commissie Hendrikx. Het aanvankelijke idee was om de 'nota Sturing en control van maatschappelijke partners’ te actualiseren. De ervaring leert dat de meeste nota’s Verbonden partijen in de bureaulade verdwijnen en weinig doorwerking hebben voor de praktijk van het dagelijks handelen. Met een digitale samenwerkingswijzer zet gemeente Venlo in op een een moderne vorm waarin verschillende functies samen gaan, namelijk:

  • sturen en controleren van samenwerking;
  • organiseren van samenwerking en toewerken naar een gemeenschappelijke werkwijze;
  • bieden van inspiratie en een leeromgeving.

De digitale samenwerkingswijzer is gericht op de raad, het college en de ambtelijke organisatie, maar ook op het samenspel tussen raad en college/ ambtelijke organisaties, het samenspel tussen gemeentebestuur en maatschappelijke partners/ verbonden partijen, maar ook de professionele ondersteuning om dit alles mogelijk te maken.

Bezoek de digitale samenwerkingswijzer: https://venlo.samenwerkingswijzer.nl

Datum 13 december 2016
Auteur Bart Litjens