Rapport 1

From Dashboard samenwerking Venlo
Revision as of 10:46, 18 January 2019 by Admin (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Klik op de "Kopiëer tabel" knop om deze tabel te kopiëren. U kunt hem vervolgens plakken in bijvoorbeeld een excel bestand.

Kopiëer tabel

Nr. Categorie Naam samenwerkingspartner
1 Gemeenschappelijke regelingen Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord
2 Gemeenschappelijke regelingen GR Euregio Rijn-Maas-Noord
3 Gemeenschappelijke regelingen GR WAA
4 Gemeenschappelijke regelingen GR Veiligheidsregio Limburg-Noord
5 Gemeenschappelijke regelingen GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
6 Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
7 Gemeenschappelijke regelingen GR Grenspark Maas-Swalm-Nette
8 Gemeenschappelijke regelingen Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord
9 Gemeenschappelijke regelingen GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs
10 Gemeenschappelijke regelingen GR ICT Noord- en Midden Limburg
11 Gemeenschappelijke regelingen GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)
12 Gemeenschappelijke regelingen GR Maasveren Limburg Noord
13 Vennootschappen en coöperaties BV Campus Vastgoed Greenport Venlo
14 Vennootschappen en coöperaties N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
15 Vennootschappen en coöperaties NV Enexis Holding
16 Vennootschappen en coöperaties BNG Bank N.V.
17 Vennootschappen en coöperaties CSV Amsterdam BV
18 Vennootschappen en coöperaties Nazorg Limburg B.V.
19 Vennootschappen en coöperaties Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
20 Vennootschappen en coöperaties BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
21 Stichtingen en verenigingen Omroep Venlo
22 Stichtingen en verenigingen Afval Samenwerking Limburg
23 Stichtingen en verenigingen Stichting Venlo Partners
24 Stichtingen en verenigingen Theater de Maaspoort
25 Stichtingen en verenigingen Kunstencentrum Venlo
26 Stichtingen en verenigingen Stichting Openbare Bibliotheek Venlo
27 Stichtingen en verenigingen Poppodium Grenswerk
28 Stichtingen en verenigingen Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken
29 Overige verbonden partijen Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal
30 Overige verbonden partijen BanenpleinLimburg
31 Overige verbonden partijen Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg
32 Overige verbonden partijen Regio Noord-Limburg