Raadsprogrammaʼs

From Dashboard samenwerking Venlo BeschrijvingWebsite
Algemene MiddelenDit programma is geen inhoudelijk beleidsprogramma. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord en wordt financieel inzicht gegeven in de overhead van de gemeente.http://venlo.begroting-2017.nl/p3994/algemene-middelen
Beheer Openbare Ruimte
Bestuur en Publieke DienstverleningIn dit programma wordt ingegaan op het bestuur en de publieke dienstverlening van de gemeente Venlo. Dit programma licht toe op welke wijze de gemeente Venlo wil besturen en op welke manier zij haar dienstverlening vorm wil geven.http://venlo.begroting-2017.nl/p3979/bestuur-en-publieke-dienstverlening
Centrumstad Venlo
Circulaire en duurzame hoofdstad
Economie en Toerisme
Gezond en actief Venlo
Grenzeloos Venlo
Leefbaar Venlo
Onderwijs en Jeugd
Ontwikkeling CentrumstadIn het programma Ontwikkeling centrumstad wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente in 2017 gaat leveren om het centrum te versterken ten behoeve van de (eu)regionale functie van Venlo.http://venlo.begroting-2017.nl/p3990/ontwikkeling-centrumstad
Openbare Orde en VeiligheidHet programma Openbare Orde en Veiligheid is bijzonder omdat het naast de bevoegdheid van de bestuursorganen raad en college met name de bevoegdheid van het bestuursorgaan burgemeester raakt. Verder zijn de taken die gerelateerd zijn aan openbare orde en veiligheid het exclusieve domein van de overheid (publieke domein in model van samensturing).http://venlo.begroting-2017.nl/p3982/openbare-orde-en-veiligheid
Participatie en Werkgelegenheid
Sport- en CultuurbevorderingIn het programma Sport- en Cultuurbevordering wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente ten aanzien van de sportieve en culturele ontplooiing van haar inwoners verricht.http://venlo.begroting-2017.nl/p3989/sport-en-cultuurbevordering
Verkeer en Bereikbaarheid
Welvarend Venlo
Wonen en Leefomgeving
Zorg en Welzijn